Общи условия

Този уебсайт е създаден, за да помага на своите потребители да научат повече за криптовалутите и търговията с тях, както и да сравняват българските платформи и борси за търговия.

Основната цел на сайта е информационна. Нека информацията вътре не се приема за финансов или инвестиционен съвет.

Отказ от отговорност

Криптовалутите не са регулирани и цените им могат да варират значително. Следователно криптовалутите не са подходящи за всички инвеститори. Търговията с криптовалути не подлежи на надзор от регулаторните органи на ЕС. Вашият капитал е изложен на риск.

Предходните резултати не са показателни за бъдещи резултати. Това съобщение не представлява инвестиционен съвет.

Партньорски връзки

Понякога използваме партньорски връзки в нашето съдържание. Това няма да ви струва нищо, но ни помага да компенсираме разходите за заплащане на нашия екип от автори. Благодарим ви за подкрепата.